Om vores byggerådgivning

Byggerådgivning er en vigtig del af vores virksomhed

Vi tror på, at en vellykket byggeproces kræver omhyggelig planlægning og koordinering. Vores erfarne byggerådgivere er klar til at hjælpe vores kunder med at navigere igennem alle faser af byggeriet, fra den indledende planlægning til den endelige aflevering.

Vores byggerådgivningstjenester omfatter alt fra at hjælpe med at udarbejde projektforslag og budgetter til at sikre overholdelse af byggetilladelser og lovgivning. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forstå deres behov og mål for projektet og levere skræddersyede løsninger, der passer til deres krav og budget.

Vi tager vores ansvar som byggerådgiver alvorligt og stræber efter at give vores kunder den bedst mulige rådgivning og støtte. Vores byggerådgivere er eksperter i at identificere potentielle problemer og risici på et tidligt tidspunkt og arbejder hårdt på at minimere dem.

Vi tror på, at byggerådgivning er en væsentlig faktor for at opnå succesfulde byggeprojekter. Vores erfarne team af rådgivere vil arbejde tæt sammen med dig for at sikre, at dit projekt er en succes fra start til slut.

Hos Adsbøll Service arbejder vi med en model med fokus på at opfylde kravene, som ethvert byggeprojekt stiller til os som byggerådgiver.

Vi arbejder overordnet med 3 ting i vores filosofi. On Spec (overholdelse og ikke mindst forståelse af kravspecifikationen), On Cost (Overholdelse af budgettet) og On Time (Overholdelse af tidsplanen), og sidst men ikke mindst udvise rettidig omhu, når der sker ændringer i projektet, som påvirker et af de 3 ben i vores projekteringstrekant. 

Ved at fokusere på On Spec, On Cost og On Time gennem hele byggerådgivningsprocessen, kan vi sikre, at kundernes behov og kravspecifikationer opfyldes, samtidig med at budget og tidsplan overholdes. Vi oplever dog, at tingene ændres i forhold til udgangspunktet, hvorfor vi påtager os at guide kunden igennem med rettidig omhu. Dette resulterer i vellykkede projekter, tilfredse kunder og en velrenommeret virksomhed.

  1. Identificering af behov: Det første trin er at identificere kundens behov og kravspecifikation for projektet. Det er vigtigt at forstå kundens krav til funktionalitet, design og budget. Dette sikrer, at projektet er On Spec, og at kunden er tilfreds med det endelige resultat.
  2. Planlægning og design: Det næste trin er at udvikle en plan og et design, der opfylder kundens krav og mål og tager hensyn til byggetekniske og lovmæssige krav. Det er vigtigt at udvikle en realistisk tidsplan og et budget for projektet for at sikre, at det er On Time og On Cost.
  3. Projektstyring: Når planen og designet er på plads, er det vigtigt at oprette en projektstyringsstrategi for at sikre, at projektet gennemføres effektivt og inden for budgettet. Dette kan omfatte oprettelse af en tidsplan, kontrol af omkostninger og håndtering af risici og problemer. Projektstyring er afgørende for at sikre, at projektet er On Time og On Cost.
  4. Udførelse af arbejdet: Når projektet er planlagt og styret, er det tid til at udføre arbejdet. Det er vigtigt at vælge materialer af høj kvalitet og at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med planen og designet. Dette sikrer, at projektet er On Spec og af høj kvalitet.
  5. Aflevering og afslutning: Endelig er det vigtigt at aflevere det færdige projekt til kunden og sikre, at alle spørgsmål og problemer er blevet løst. Dette omfatter at gennemføre en slutgennemgang og sikre, at alle dokumenter og godkendelser er i orden. Aflevering af projektet On Spec, On Cost og On Time er en vigtig del af afslutningen af projektet.