Salgs- og leveringsbetingelser:

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra Adsbøll Service A/S til kunderne.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og andre afgifter, medmindre andet er angivet. Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer på grund af valutakurser, afgifter eller andre omstændigheder.

Betaling

Betaling skal ske inden for den aftalte tidsramme, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling opkræves rente i henhold til gældende lovgivning. Ved udebleven betaling kan vi stoppe leverancer og/eller annullere ordren.

Levering

Leveringstiden kan variere afhængigt af produktet og aftalen. Vi bestræber os på at levere inden for den aftalte tidsramme, men kan ikke garantere dette. Ved eventuelle forsinkelser vil vi give besked hurtigst muligt. Levering sker på kundens risiko.

Reklamation

Kunden skal kontrollere leverancen ved modtagelsen og reklamere om eventuelle fejl eller mangler hurtigst muligt. Reklamationer skal ske skriftligt til Adsbøll Service A/S. Hvis fejl eller mangler skyldes Adsbøll Service A/S, vil vi rette op på fejlen eller tilbyde en passende kompensation.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtager os intet ansvar for skader, som skyldes ukorrekt brug af produktet eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

Fortrolighed

Alle oplysninger, der udveksles mellem Adsbøll Service A/S og kunden, vil blive behandlet fortroligt og ikke videregivet til tredjepart uden tilladelse.

Tvister

Enhver tvist mellem Adsbøll Service A/S og kunden vil blive behandlet i overensstemmelse med dansk lov.

Vi håber, at disse betingelser er klare og tilfredsstillende for dig. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.