Vores målsætning for at bidrage til den grønne omstilling i 2025

Vi har en bred vifte af bæredygtige byggekompetencer, herunder energieffektivitet, affaldshåndtering, genanvendelse og grønne materialer. Vi er også stolte af vores eget CO2-regnskab på projekter og arbejder altid hårdt på at reducere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Vores fremtidige mål:

 1. Reducere vores CO2-aftryk på projekter med 50%: Vi vil sætte ambitiøse mål for at reducere vores CO2-aftryk og rapportere vores fremskridt i forhold til disse mål. Vi vil også undersøge nye teknologier og metoder, der kan hjælpe med at reducere vores miljøpåvirkning.
 2.  Implementere bæredygtige byggemetoder og -materialer i alle projekter: Vi vil arbejde på at implementere bæredygtige byggemetoder og -materialer i alle vores projekter. Vi vil også samarbejde med vores kunder for at øge bevidstheden om vigtigheden af bæredygtigt byggeri og de fordele, det kan give.
 3. Øge brugen af genanvendelige og genanvendte materialer: Vi vil øge vores brug af genanvendelige og genanvendte materialer i vores byggeprojekter og arbejde på at mindske mængden af affald, der produceres.
 4. Arbejde på at skabe grønne arbejdspladser: Vi vil arbejde på at skabe grønne arbejdspladser i vores virksomhed og tage initiativer, der kan hjælpe med at øge beskæftigelsen i den grønne sektor.
 5. Udvikle og implementere en bæredygtighedsstrategi: Vi vil udvikle og implementere en bæredygtighedsstrategi for vores virksomhed, der vil hjælpe os med at sætte ambitiøse mål og sikre, at vores aktiviteter og projekter er i overensstemmelse med vores bæredygtighedsprincipper. Vi vil også arbejde på at uddanne vores medarbejdere og øge deres bevidsthed om bæredygtighed og den grønne omstilling.

Vi arbejder strategisk med grøn omstilling i vores projekter

Fase 1: Udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi (Q1 2023 – Q2 2023)

 • Identificer bæredygtighedsmål og målbare KPI’er for virksomheden
 • Udarbejd en handlingsplan for at nå målene og sikre en succesfuld implementering
 • Uddan medarbejdere og ledelse om bæredygtighed og den grønne omstilling

Fase 2: Implementering af bæredygtighedsstrategi (Q3 2023 – Q4 2024)

 • Introducer bæredygtige praksisser og teknologier i virksomhedens processer og projekter
 • Reducer CO2-udledning og affaldsmængde i byggeprojekterne
 • Øg brugen af genanvendelige og genanvendte materialer
 • Opgrader bygningsfaciliteterne for at øge energieffektiviteten og mindske miljøpåvirkningen

Fase 3: Evaluering og rapportering (Q1 2025 – Q2 2025)

 • Evaluér effekten af den grønne omstilling på virksomhedens processer, projekter og bottom line
 • Rapportér om fremskridt og forbedringer i forhold til de bæredygtighedsmål, der blev fastlagt i fase 1
 • Identificér områder, hvor der er behov for yderligere forbedringer, og planlæg handlinger for at nå målene